Informacioni sistem
Univerziteta u Tuzli
Poštovani korisnici, ovdje možete naći osnovne informacije
o servisima i pravilima korištenja mreže Univerziteta u Tuzli
U slučaju problema sa studentskim pristupom molimo obratite
se vašoj studentskoj službi.

Antivirus/spyware

1. Update postojećeg antivirusa

2. Instalacija AVG antispyware alata (Nakon instalacije uradite update alata)

3. Instalacija i priključenje na Univerzitetski Windows update (aktivirajte automatic update u Control Panelu)

4. Aktivirajte windows firewall