Informacioni sistem
Univerziteta u Tuzli
Poštovani korisnici, ovdje možete naći osnovne informacije
o servisima i pravilima korištenja mreže Univerziteta u Tuzli
U slučaju problema sa studentskim pristupom molimo obratite
se vašoj studentskoj službi.

Naslovnica

:: 22.11.2011

U svrhu sigurnije razmjene autentifikacijskih podataka kao i email sistema uvedena je SSL usluga na servisima prijave korisnika kako email servisa kao i web autentifikacije. Za više informacija kliknite ovdje.